Ống Cảm Ứng Truyền Không Dây Siêu Chuẩn

Call: 098 440 9999

Ống Cảm Ứng Truyền Không Dây Siêu Chuẩn đánh với cự ly xa 5 – 7 mét. Kết hợp cùng bộ quân không tang và quân Dính. Kết quả chuẩn xác.