Siêu Phẩm Bệ Từ Alpha Quét 360 Độ

Call: 098 440 9999

Siêu Phẩm Bệ Từ Alpha Quét 360 Độ đánh cơ động và độ chuẩn xác tuyệt đối 100%

Lẻ = 1 Rung , chẵn = 2 Rung