Đĩa điều khiển quân

Call: 0984.40.9999

Đĩa điều khiển quân là một phát minh tinh vi và là dụng cụ đánh bạc hiệu quả cao.
Đĩa điều khiển quân có gắn bộ phận điều khiển ở 1/2 đáy đĩa.
Xóc đĩa dồn cây, điều khiển quân chẵn – lẻ theo ý muốn.

Danh mục: Từ khóa: