Nhẫn đánh nhạc

Call: 0984.40.9999

Nhẫn đánh nhạc, tức là khi xóc thì người cầm cái sẽ xóc nhưng quân không nhảy thay đổi,để làm được như thế này thì cần có clip hướng dẫn và phải luyện tập 1-2 ngày mới đánh được.

Danh mục: Từ khóa: