Bệ Tiền Siêu Tốc

Call: 0984.40.9999

Chỉ cần 1 chiếc Bệ Tiền Siêu Tốc và đưa quân không tang vào là bạn đã chiến thắng hoàn toàn cuộc chơi.